Õpetaja juhendmaterjal

Lühifilmid sobivad kasutamiseks eelkõige ettevõtlusõppe ja karjääriplaneerimise tundides, aga ka klassijuhataja tunnis ning väljaspool tunniplaani. Selleks, et lühifilme oleks hõlbus koolitundides õppematerjalina kasutada, on iga teema kohta loodud eraldi juhendmaterjal.

Kahe kuni kolme minuti pikkustes lühifilmides räägivad noored erinevatest hariduse- ja karjäärivalikutest ning nende valikute plussidest ja miinustest. Lühifilmides ei anta soovitusi ühe või teise valiku kasuks otsustamiseks, vaid need on mõeldud diskussiooni algatamiseks, mõtlema panemiseks ja ülesannete tegemiseks. 

Teadlike valikute õppematerjali 11 lühifilmi on mõeldud peamiselt 15–19-aastastele noortele. Mõttetööd võib teha koolis koos õpetajaga, aga ka individuaalselt. Õpetaja jaoks oleme loonud juhendmaterjalid, igaüks neist sisaldab ühe lühifilmi teema kohta täpsustavat infot, ideid tunnis tehtavateks ülesanneteks ja viiteid internetis leiduvale lugemisvarale.

Millest lühifilmides räägitakse?

Igas lühifilmis arutlevad noored vastava teema (nt haridus või tööelu) puhul ees seisvatest valikuvõimalustest ja toovad välja antud valiku mõned plussid ning miinused. Lühifilmides ei anta soovitusi ühe või teise valiku kasuks otsustamiseks, need on mõeldud üksnes diskussiooni algatamiseks, põhjalikuma info otsimiseks ja käsitlemiseks ning ülesannete lahendamiseks.   

Mis järjekorras lühifilme vaadata?

Alustada võiks avalehel olevast lühifilmist „Millise valiku teed sina?“. Selle lõpus saab vaataja teha valiku, kas minna edasi ülikooli, kutsekooli või võtta hoopis vaba aasta. Vastavalt tehtud valikule avaneb järgmine klipp. Selle lõpus antakse taas uus valik. Näiteks kui vaatasite klippi „Kutsekooli“, saate klipi lõpus ekraanil klõpsata ühel kahest nupust: „Ettevõtjaks“ või „Vabakutseliseks või tööampse tegema“. Klõpsates esimesel, hakkab mängima klipp ettevõtjaks olemise plussidest ja miinustest. Kõik 11 lühifilmi on sel moel omavahel seotud.

Valiku tegemine pole siiski kohustuslik, võite videosid vaadata endale meelepärases järjekorras või hoopis ükshaaval lühifilmide rubriigis.

Kuidas lühifilme tunnis kasutada?

Lühifilmid on mõeldud õpilastega diskussiooni alustamiseks. Kuigi ajaliselt on võimalik 11 paariminutilist lühifilmi ühe koolitunni jooksul ära vaadata, ei pruugi jääda piisavalt aega, et pärast iga filmi vaatamist nähtu üle arutleda. Seetõttu soovitame valida tunnis vaatamiseks sellise arvu lühifilme, et jõuaks ka arutleda ja/või ülesandeid lahendada. Tunni võib üles ehitada ka ainult ühe filmi teemale.

Juhendid iga 2-3 minuti pikkuse lühifilmi kohta (klõpsake lingil):

MTÜ Rahatarkus
lihtsaltrahast.ee